^Back To Top
  
  
  

Oznam o prevádzke MŠ

 Riaditeľka Materskej školy Ťapešovo 117 oznamuje rodičom,  že zajtra, t.j. 13.marca 2020 bude prevádzka materskej školy bez zmien, Na základe rozhodnutia krízového štábu SR bude prevádzka materskej školy prerušená na 14 dní od pondelka 16. marca 2020.  Naďalej Vás o akýchkoľvek zmenách budeme informovať.  

riaditeľka Materskej školy Ťapešovo 117

Mgr. Mária Kubiridžáková

Copyright © 2022. ms Rights Reserved.