^Back To Top
  
  
  

oznam

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy Ťapešovo 117 oznamuje rodičom, že dňa 25.augusta o 15,30 hod, sa v budove materskej školy uskutoční ZRPŠ.

Účasť rodičov je povinná

 

Copyright © 2020. ms Rights Reserved.