^Back To Top
  
  
  

OZNAM zmena času ZRPŠ

OZNAM

Riaditeľka MŠ Ťapešovo 117 Oznamuje, že ZRPŠ  dňa 25.8. 2020 sa bude konať v ZMENENOM ČASE  a to nie o 15,30 hod., 

ale 16,30 hod.

Za pochopenie ďakujeme

Copyright © 2020. ms Rights Reserved.