^Back To Top
  
  
  

Oznam

Materské škola Ťapešovo 117 od 11,októbra 2020 prechádza do ČERVENEJ FÁZY SEMAFORA. Z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID -19 v tomto zariadení a zabráneniu šírenia tohoto ochorenia sa rozhodnutím krízového štábu obce, ako zriaďovateľa, prerušuje prevádzka Materskej školy Ťapešovo 117 od 12. 10, 2020 do odvolania.

Copyright © 2022. ms Rights Reserved.