^Back To Top
  
  
  

Prevádzka počas zimných prázdnin

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy Ťapešovo 117 oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa bude počas zimných prázdnin prerušená prevádzka materskej školy v čase 

od 21. 12. 2020 do 8.1.2021. Nástup do školy bude 11. januára 2021

Copyright © 2022. ms Rights Reserved.