^Back To Top
  
  
  

Prevádzka mš od 18.1.2021

 Vzhľadom k pretrvávajúcej  nepriaznivej epidemiologickej situácií bude prevádzka Materskej školy Ťapešovo 117 naďalej od 18.1. do 22.1.2021 prerušená

Copyright © 2022. ms Rights Reserved.