^Back To Top
  
  
  

Prevádzka mš od 1.2.2021

Prevádzka Materskej školy Ťapešovo 117 bude od 1.februára 2021 do 5.februára 2021 naďalej prerušená.

Copyright © 2022. ms Rights Reserved.