^Back To Top
  
  
  

Obnovenie prevádzky MŠ 8.2.2021

  Od pondelka 8. februára 2021 sa v bežnom režime obnovuje prevádzka materskej školy. Nástup detí je v prvý deň podmienený negatívnym testom na COVID-19 minimálne jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti.Platnosť testu zákonného zástupcu dieťaťa i každého zamestnanca školy je podľa aktuálneho COVID AUTOMATU 7 dní. Podmienky negatívneho výsledku testu overuje riaditeľka školy prostredníctvom Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu, ktoré si môžte stiahnuť na stránke obce.

Copyright © 2022. ms Rights Reserved.