^Back To Top
  
  
  

OZNAM

Od 1.marca 2021 je opäť podmienkou dochádzky dieťaťa do materskej školy negatívny test na COVID 19, platný 7 dní,zákonného zástupcu a jeho preukázanie sa prostredníctvom ČESTNÉHO VYHLÁSENIA, ktoré odovzdá učiteľke v triede OD 8. marca 2021 je prevádzka materskej školy v bežnom režime

Tlačivo tu :

Copyright © 2022. ms Rights Reserved.