^Back To Top
  
  
  

Súhlas so spracovaním osobných údajov

           K žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potrebný aj SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV. Stiahnete si ho v dokumentoch . Ďakujeme.

Copyright © 2022. ms Rights Reserved.