^Back To Top
  
  
  

POĎAKOVANIE

MATERSKÁ ŠKOLA ĎAKUJE SPONZOROM Z OBCE I MIMO NEJ I RODIČOM ZA SPONZORSTVO IBA VĎAKA KTORÉMU SA NÁM SPOLU SO ZÁKLADNOU ŠKOLOU PODARILO ZORGANIZOVAŤ KRÁSNY MDD PRE NAŠE DETI. EŚTE RAZ VEĽKÁ VĎAKA. ZA DETI.  ROBÍME TO RADI A S LÁSKOU.         

Kolektív materskej školy a základnej školy

Copyright © 2022. ms Rights Reserved.