^Back To Top
  
  
  

Jesenné prázdniny

Riaditeľka Materskej školy Ťapešovo 117 oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa bude 28.10 a 29.10.2021  prerušená prevádzka MŠ z dôvodu jesenných prázdnin

Mgr. Mária Kubiridžáková

riaditeľka MŠ Ťapešovo 117

Copyright © 2021. ms Rights Reserved.