^Back To Top
  
  
  

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Materskej školy Ťapešovo 117 oznamuje rodičom, že  dňa 27.októbra 2021 ( v stredu)  na základe pokynov zriaďovateľa  vyhlasuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

Copyright © 2021. ms Rights Reserved.