^Back To Top
  
  
  

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy Ťapešovo 117 oznamuje rodičom, že rozhodnutím zriaďovateľa bude z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 prerušená prevádzka MŠ v dňoch 3.2 a 4.2. 2022

Copyright © 2022. ms Rights Reserved.