^Back To Top
  
  
  

Oznam Školského stravovania pri Materskej škole

Vedúca Školského stravovacieho zariadenia v Ťapešove , oznamuje rodičom detí, ktoré nastupujú na školskú dochádzku do ZŠ a MŠ  v Ťapešove ,  a majú záujem o stravovanie v školskej jedálni , aby prišli prihlásiť dieťa na stravu dňa 30.08.2022  to je v utorok v čase od 14.00 do 17.00. hod.

Prihlasovanie stravy prebieha v kancelárii vedúcej ŠJ / v  budove Základnej  a Materskej školy:

Na prihlásenie je potrebné priniesť číslo účtu, v prípade vrátenia preplatkoch.

Copyright © 2022. ms Rights Reserved.