^Back To Top
  
  
  

O nás

Materská škola Ťapešovo 117 sa nachádza v malebnej dedinke, situovanej do pekného prírodného prostredia . MŠ je dvojtriedna, poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Zriaďovateľom MŠ Ťapešovo 117 je Obec Ťapešovo

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Kubiridžáková

Učiteľky:   Marta Lednická

                  Ľubomíra Gáborová

Prevádzka MŠ: 6.30 -15,30

Copyright © 2024. ms Rights Reserved.